Programul Regional Sud-Muntenia 2021-2027


OPERAȚIUNEA B - INTENSIFICAREA CREȘTERII SUSTENABILE ȘI A COMPETITIVITĂȚII MICROÎNTREPRINDERILOR, ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI ÎNTREPRINDERILOR MIJLOCII DIN REGIUNEA SUD-MUNTENIA
Finantarea 300.000 - 3.000.000 Euro
Cofinantare minim 25%
Perioada depunere: 30.04.2024-31.07.2024


Introduceti CUI Societate

Condiții de Eligibilitate:

  • Microîntreprinderi, întreprinderi mici sau mijlocii non-agricole din mediul rural și urban (inclusiv satele aparținătoare acestora)
  • Solicitantul nu are obligații de plată nete neachitate în termen, către bugetul consolidat al statului și bugetul local
  • Solicitantul nu are fapte înscrise în cazierul fiscal
  • Solicitantul nu se află în categoria "întreprinderilor în dificultate" conform Ghidului Solicitantului

Cheltuieli Eligibile

  • Lucrări de construire și extinderea spațiilor de producție sau de prestare servicii
  • Echipamente tehnice necesare pentru dezvoltarea capacităților de producție și dotări pentru îmbunătățirea eficienței și productivității
  • Active necorporale
  • Software-uri specializate pentru managementul proceselor de producție
  • Servicii de punere în funcțiune, instalare și configurare a echipamentelor achiziționate, servicii de training pentru personalul utilizator al noilor echipamente

Rata de cofinanțare pentru programul de finanțare în Sud Muntenia

Județ Microîntreprinderi Întreprinderi mici Întreprinderi mijlocii
Arges 70% 70% 60%
Călărași 75% 75% 70%
Dâmbovița 70% 70% 60%
Giurgiu 70% 70% 60%
Ialomița 75% 75% 70%
Prahova 75% 75% 75%
Teleorman 75% 75% 70%